Đất nước Ấn Độ huyền bí nằm bên bờ sông Hằng vĩ đại luôn là điểm du lịch thu hút nhiều người Việt Nam. Đặc biệt, đối với các tín đồ Phật giáo Việt Nam, tìm đến Ấn Độ còn là tìm về cội nguồn tâm linh trong Phật giáo. Bên cạnh đó, thiên nhiên